18.10.2020 r. ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA. W POZNANIU OTWARCIE PROCESU BEATYFIKACYJNEGO WANDY BŁEŃSKIEJ, LEKARKI I MISJONARKI. SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘŁA W KOŚCIELE ŚW. MARCINA:

“Najskuteczniejszym lekarstwem jest miłość”,

podkreślała dr Wanda Błeńska, Służebnica Boża.

“Bracia przez Boga umiłowani (…) nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się tylko samym słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania” (2 Tes 1,1-5b).)”

W niedzielę Msza Święta 8.00 9.30 11.00 (rodzice z dziećmi) 12.30 i 18.00 

W dni powszednie o 8.00 i 18.00

 

Ostatnie informacje

Intencje mszalne 25 – 31 października 2020 r.

NIEDZIELA 25 października 8.00 – + Kazimierz Niedbała w 12 rocz. śm. – od rodziny 9.30 – + Roman Kuczmaszewski – od żony 11.00 – + Franciszek Czapczyk w 13 rocz. śm. – od żony, córki z zięciem i syna […]

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, 18 października 2020, 29 Niedziela zwykła

1. W tym tygodniu wspominamy w liturgii: św. Jana Kantego – wtorek; św. Jana Pawła II pp. – czwartek. 2. Wandy Błeńskiej, lekarki, misjonarki, Matki Trędowatych, „Ambasador Misyjnego Laikatu”, jak nazwał ją Jan Paweł II; która Sakrament Chrztu przyjęła w […]

Intencje mszalne 18 – 24 października 2020 r.

NIEDZIELA 18 października 8.00 – Za żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca 9.30 – + Antoni Krzyżostaniak w 22 rocz. śm. 11.00 – + Bronisław Soroko w 30 rocz. śm. 12.30 – + Jerzy Brodowski – od Jolki z rodziną […]

Wszystkie informacje