Apostolstwo Dobrej Śmierci

Msza św. g. 8,00 i spotkanie.