SPOTKANIA DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA. ROZPOCZYNAMY 5 LISTOPADA 2021 ROKU.

TERMINARZ SPOTKAŃ KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA KLASA VII, NA ROK 2021/22.
Pierwsze piątki miesiąca ze spowiedzią św. i komunią św.+18.30 spotkanie w Sali św. Marcina:

1) 5 listopada ‘21
2) 3 grudnia ‘21
3) 7 stycznia ‘22
4) 4 lutego ‘22
5) 4 marca ‘22
6) 1 kwietnia ‘22
7) 6 maja ‘22
8) 3 czerwca ‘22

PAMIĘTAJCIE O MSZY ŚWIĘTEJ Z KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA NAKAZANE. TO ZAANGAŻOANIE JEST WASZYM PRAGNIENIEM I PRZYGOTWOANIEM DO PRZYJĘCIA DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO W CZASIE PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

W czerwcu zrobimy pielgrzymkę z rodzicami do Matki Bożej w Tulcach (termin do ustalenia).

Serdecznie pozdrawiam i Bogu polecam

ks. prob. Antoni Klupczyński