SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY NASZEJ PARAFII PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA KLASA VII; VIII SP i ponadpodstawowa – czwartek 6 października br. g. 18.00 Msza św. i następnie spotkanie w kościele.

Pierwsze piątki miesiąca spowiedź św. i komunią św.
PAMIĘTAJCIE RÓWNIEŻ O MSZY ŚWIĘTEJ Z KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA NAKAZANE. TO ZAANGAŻOANIE JEST WASZYM PRAGNIENIEM I PRZYGOTWOANIEM DO PRZYJĘCIA DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO W CZASIE PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

Serdecznie pozdrawiam i Bogu polecam

ks. prob. Antoni Klupczyński