Przejdź do treści

Biuro Informacje

Biuro parafii czynne w poniedziałek i środę w godz. 9.00 – 11.00 i 16.30 – 17.30

Telefon: + 48 664 106 718
Dokumenty np. Świadectwo Chrztu, Ślubu itp. są wypisywane od ręki.

Rezerwacje Mszy świętych można dokonywać telefonicznie w czasie urzędowania biura i potwierdzić osobiście 2 tygodnie przed terminem.

Adres pocztowy
Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Marcina 61-803 Poznań, ul. św. Marcin 13
i elektroniczny
swmarcinpoznan@archpoznan.pl

Konto: Bank Pekao S.A. nr 19 1240 1747 1111 0010 7471 4381

Prolongata grobu na cmentarzu parafii św. Marcina na Górczynie.
Należy pobrać z cmentarza kartę informacyjną lub jeśli jest w posiadaniu ostatni dowód wpłaty z danymi. Następny krok, z posiadanymi danymi przedłużenie dokonać można na dwa sposoby: tradycyjnie reguluje się w biurze parafialnym lub przelewem bankowym: wpłacając na konto parafialne i równocześnie przesłać listem pocztowym lub elektronicznym następujące dane: *wpłacającego z adresem *zmarłego z datą śmierci i nr grobu *okres prolongaty do kiedy jest *koperta zaadresowana ze znaczkiem dla odesłania potwierdzenia wpłaty lub e-mail do parafii i zeskanowane potwierdzenie ostatniego dowodu wpłaty (na nim są już dane) zostanie odesłane na Państwa e-mail. Aktualnie prolongata wynosi: na 5 lat – 200 zł; na 10 lat – 400 zł. Konto bankowe i adresy parafii podane powyżej.

Pogrzeb katolicki
Aby ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej, łącznie z Mszą Św., o śmierci należy powiadomić duszpasterza parafii, do której należał zmarły w godzinach otwarcia biura parafialnego lub po Mszy Św. (na cmentarzu miejsce i termin ustala zarządca cmentarza). Zgon zostaje odnotowany w Księdze Zmarłych Parafian na podstawie Aktu zgonu z adnotacją USC i zaświadczenia o udzieleniu Sakramentu Chorych i wiatyki (Komunii Św.), jeśli zmarły przyjął. Do liturgii pogrzebowej należy Msza Św. pogrzebowa, w której uczestniczy rodzina, bliscy i znajomi. Zamówienie Mszy Św. za zmarłego jako daru od bliskich, jest możliwe przed lub po Mszy Św. pogrzebowej w zakrystii lub biurze parafialnym.