Biuro parafialne

czynne w poniedziałek i środę w godz. 9.00 – 11.00 i 16.30 – 17.30

Konto: Bank Pekao S.A. nr 19 1240 1747 1111 0010 7471 4381

Rezerwacje terminu Mszy Świętej można dokonać telefonicznie w czasie urzędowania biura i potwierdzić osobiście 2 tygodnie przed terminem.

Prolongata grobu na cmentarzu górczyńskim naszej parafii.
Należy pobrać z cmentarza kartę informacyjną. Aktualnie prolongata wynosi: na 5 lat – 180 zł; na 10 lat – 360 zł. Tradycyjnie reguluje się w biurze parafialnym. Można regulować wpłacając na konto parafialne (niżej podane) i równocześnie przesłać listem następujące dane: *wpłacającego z adresem *zmarłego z datą śmierci i nr grobu *okres prolongaty *koperta zaadresowana ze znaczkiem dla odesłania potwierdzenia wpłaty.

Pogrzeb katolicki
Aby ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej, łącznie z Mszą Św., o śmierci należy powiadomić duszpasterza parafii, do której należał zmarły w godzinach otwarcia biura parafialnego lub po Mszy Św. (na cmentarzu miejsce i termin ustala zarządca cmentarza). Zgon zostaje odnotowany w Księdze Zmarłych Parafian na podstawie Aktu zgonu z adnotacją USC i zaświadczenia o udzieleniu Sakramentu Chorych i wiatyki (Komunii Św.), jeśli zmarły przyjął. Do liturgii pogrzebowej należy Msza Św. pogrzebowa, w której uczestniczy rodzina, bliscy i znajomi. Zamówienie Mszy Św. za zmarłego jako daru od bliskich, jest możliwe przed lub po Mszy Św. pogrzebowej w zakrystii lub biurze parafialnym.