Przejdź do treści

Kapłani

Kapłani obecnie pracujący w naszej parafii

 • Proboszcz: Ks. dr Antoni Klupczyński
 • Duszpasterska pomoc: Ks. dr Jacek Zjawin

Kapłani pochodzący z naszej parafii wyświęceni po 1945 roku

 • Ks. Tadeusz Malinowski wyświęcony w roku 1947
 • Ks. Andrzej Zakrzewski wyświęcony w roku 1973
 • Ks. Ryszard Domański SAC wyświęcony w roku 1973
 • Ks. Roman Kubicki wyświęcony w roku 1974
 • Ks. Przemysław Wieczorek wyświęcony w roku 1992
 • Ks. Wiesław Przyjemski OMI wyświęcony w roku 1996
 • Ks. Rafał Nowak wyświęcony w roku 2000
 • Ks. Mikołaj Konarski wyświęcony w roku 2011

Proboszczowie parafii po 1930 roku

 • 1930-1939 Ks. Teodor Taczak
 • 1945-1950 Ks. Jan Kanty Noryśkiewicz
 • 1950-1959 Ks. Jan Maćkowiak
 • 1959-1984 Ks. Marian Peik
 • 1984- 2017 Ks. Czesław Grzelak
 • od 2017 Ks. Antoni Klupczyński