OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 lutego 2022 6. Niedziela zwykła

 

  1. Kalendarz liturgiczny: święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy- poniedziałek.

      2. Spotkania duszpasterskie w Sali św. Marcina na:

  • Spotkanie Przyjaciół Chrześcijan Orientu z tematem: Upadek Asyrii, wygnanie Babilońskie, Izraelici przechodzą na język aramejski (wieki VII-VI przed Chr.)– w poniedziałek 14 stycznia g. 18.00 Msza św. i po spotkanie w Sali św. Marcina.
  • Spotkanie synodalne, które z woli papieża Franciszka związane jest z tematem Ku Kościołowi synodalnemu, czyli „ idziemy razem w drodze” wsłuchujemy się w to co ma do powiedzenia, na obecny czas, Kościołowi Duch Święty przez osoby, które uczestniczą w życiu Kościoła, a także te, które się od niego oddaliły. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Każdy może wypowiedzieć swoje zdanie i przemyślenia. Zapraszamy w najbliższą środę po wieczornej Mszy św.

      3. Dziś niedziela gospodarcza, składka na remont witraży oraz naprawy dachu kościoła. Polecamy łaskawości wiernych. Bóg                 zapłać!

     4. Prasa katolicka tygodniki: Idziemy, Przewodnik Katolicki i Gość Niedzielny i nowy nr Świętomarcińskiego Słowa.

Ks. prob. Antoni Klupczyński