OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 Niedziela zwykła 10 lipca 2022

1. W tym tygodniu przypadają wspomnienia liturgiczne: święto św. Benedykta, patrona Europy – poniedziałek; św. Bonawentury –
piątek; NMP z Góry Karmel, Szkaplerznej – sobota.

2. Dzień Fatimski przypada we środę 13 lipca – Apel i różaniec o g.
21.00.

3. Dziś druga niedziela miesiąca, składka gospodarcza na fundusz
remontowy. Informujemy, że zakończona została renowacja pierwszego
witraża w prezbiterium i założone okno ochronne od zewnątrz. Mimo, że
kościół nasz nie otrzymał dotacji od Konserwatora Miejskiego i
Wojewódzkiego, zamierzamy na miarę możliwości kontynuować prace
przy kolejnych witrażach. Bóg zapłać za składane ofiary!

Wszystkim życzymy dobrego czasu urlopowego i wakacyjnego.

Zapraszamy na codzienną Eucharystię i Apel Jasnogórski o 21.00.

Ks. Antoni Klupczyński

Proboszcz