OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19 Niedziela zwykła 7 sierpnia 2022

1. Uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia – w poniedziałek następnego tygodnia. W czasie każdej mszy poświęcenie ziół i kwiatów. Przy wejściu do kościoła będą do nabycia wiązanki kwiatów i ziół. Zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną.

2. Wspomnienie liturgiczne: św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – wtorek (9.08.) św. Wawrzyńca – środa (10.08.); św. Klary – czwartek(11.08); Maksymiliana Kolbe – sobota (14.08).

3. W związku z wiekiem emerytalnym i potrzebą odpoczynku Pan Roman Olejnik przestaje pełnić funkcję kościelnego w parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Romanowi za 5-letnią gorliwą służbę w naszej parafii.
Życzymy Bożego błogosławieństwa i zdrowia za wstawiennictwem św. Marcina. Obowiązki kościelnego, a także administratora obiektu kościelnego pełnić będzie Pana Robert Sypień, któremu życzymy potrzebnych darów Bożych do służby w naszym kościele.

4. W związku z przeniesieniem Szpitala Dziecięcego przy ul. Krysiewicza, Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zamykają swój dom, a tym samym swoją obecność na terenie parafii. Bóg zapłać Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo za ponad 100-letnią gorliwą służbę na rzecz chorych w szpitalu i bezdomnych parafii i miasta. Nowy szpital dla dzieci pod nazwą Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka funkcjonuje w Poznaniu przy ul. Adama Wrzoska 1. Msza św. za tydzień w niedzielę o 9.30.

5. Druga niedziela miesiąca za tydzień składka przeznaczona na fundusz remontowy parafii. Zbiórka do puszek na rzecz KUL, WT UAM i szkoły katolickie również za tydzień.

6. Prasa katolicka tygodniki: Idziemy, Przewodnik Katolicki i Gość Niedzielny.

Bóg powołał do wieczności po długiej chorobie:

śp. Krystynę Przybecką z ul. Półwiejskiej – Msza św. pogrzebowa w kaplicy na
cmentarzu przy ul. Bluszczowej we środę 10.08 o g. 12.00,
oraz
śp. Annę Holas z ul. 23 lutego – Msza św. pogrzebowa również w kaplicy na cmentarzu
przy ul. Bluszczowej we czwartek 11.08. o g. 11.00.

Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne odpoczywanie!

Wszystkim życzymy dobrego czasu urlopowego i wakacyjnego. Zapraszamy
na codzienną Eucharystię.
i Apel Jasnogórski.

Ks. Antoni Klupczyński

Proboszcz