OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2. Niedziela Wielkanocna 24 kwietnia 2022

 

  1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego i początek Tygodnia Miłosierdzia. Zbiórka do puszek na Caritas. Bóg zapłać!
  1. Kalendarz liturgiczny:
  • Święto św. Marka, ew. – poniedziałek, uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski – wtorek, święto św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy – piątek i Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego i 77. rocznica wyzwolenia z obozu w Dachau; św. Józefa Rzemieślnika w niedzielę 1 maja

 

  1. Niedziela Biblijna początek Tygodnia Biblijnego i Narodowe Czytanie Pism Świętego – w niedzielę za tydzień.

 

  1. Spotkania duszpasterskie:
  • Krąg biblijny – środa po wieczornej Mszy św. ok. 18.40.
  • Spotkanie z rodzicami dzieci I komunijnymi – czwartek g. 18.00 Msza św. i po spotkanie.

 

  1. Prasa katolicka, tygodniki: Idziemy, Przewodnik Katolicki i Gość Niedzielny i świąteczny numer naszej gazetki parafialnej Świętomarcińskiego Słowa.

Ks. Antoni Klupczyński

Proboszcz