OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 listopada 2021, Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

 

  1. Liturgiczne wspomnienia w tygodniu: św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej – poniedziałek; św. mm. Andrzeja Dung-Lac, pr. i tow. – środa.
  2. Nowy rok kościelny rozpoczynamy za tydzień, w pierwszą Niedzielę Adwentu. Hasłem nowego roku liturgicznego 2021/22 są słowa:

                         EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE.

3. Prasa katolicka, tygodniki: Idziemy, Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny

Ks. Antoni Klupczyński

Proboszcz