Przejdź do treści

Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Rzeźba św. Jana Pawła II pt. Promieniowanie ojcostwa, powstała 2018 r. z okazji 40. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową Krd. Karola Wojtyły w roku 1978. Poświęcona przez ks. prał. Romana Kubickiego w odpust św. Marcina 11 listopada 2018 r.

spotkania I piątek miesiąca g. 18.00 Msza św. i spotkanie formacyjne. Zob.: www.rycerzejp2.com.pl